Samorząd Uczniowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1.Przewodniczaca:Dominika Dębek

2.Zastępca:Anna Kucharek

3.Skarbnik:Małgorzata Wójcik

opiekun SU: Katarzyna Karwowska

 

 

GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU:

 

  1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

  2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

  3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.

  4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

  5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

  6. Wolontariat.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-22
Data publikacji:2018-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:996