Jesteś tutaj: Start / Historia / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

Pierwsze informacje o szkole sięgają roku 1913. Wówczas powstała szkoła, w której uczono po rosyjsku. Jej absolwenci potrafili jedynie pisać i czytać. W rok po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r., otwarto szkołę podstawową, która mieściła się w domu prywatnym. Jej pierwszym nauczycielem był p. Iwański, który w 1920 r. wstąpił do legionów Piłsudskiego i już do Kiełczewa nie powrócił. Po wojnie bolszewickiej otwarto szkołę powszechną w wynajętym od jednego z gospodarzy budynku. Pracowała w niej przybyła ze Lwowa p. Maria Paraskiewicz – Rochańska, a później dołączyła p. Maria Milewska. W latach 1922-23 postawiono budynek szkolny liczący 2 izby. Istniały tu klasy I-IV. Podczas okupacji niemieckiej dzieci uczęszczały na edukację do Prostyni. Po II wojnie światowej ponownie szkoła została powołana do życia. W 1951 r. w szkole był pożar. Mieszkańcy jednak z pomocą gminy szybko ją odbudowali. Wówczas w szkole uczyło się ponad 200 dzieci. 
W latach 1977 - 85 szkoła prowadziła edukację w klasach I-IV, w latach 1985 – 91 w klasach I-VI, a w latach 1991 – 99 w klasach I-VIII. Od 1 września 1999 roku w szkole funkcjonują klasy I-VI oraz oddział przedszkolny.
W czerwcu 1994 roku została rozpoczęta budowa nowego budynku szkoły, który został oddany do użytku 1 września 1995 roku. Trójkondygnacyjny obiekt mieści w sobie 7 pomieszczeń do nauki, salę gier i zabaw, bibliotekę, jadalnię, świetlicę, pomieszczenia biurowe i kancelaryjne, mieszkanie służbowe oraz zaplecze sanitarno – socjalne. Na terenie wokół starego, nieistniejącego już budynku zostało urządzone boisko szkolne, a obok nowego budynku zorganizowano plac zabaw. Teren szkolny został ogrodzony i zagospodarowany zielenią. Przed szkołą pobudowano plac apelowy oraz parking. 
25 maja 2001 roku szkoła otrzymała imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp oraz Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Tego dnia szkoła otrzymała sztandar, którego fundatorami byli Państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie – rodacy z Kanady, weterani Armii Krajowej. Nadanie imienia szkole było głównym punktem Diecezjalnych Obchodów ogłoszonego przez Sejm RP Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla upamiętnienia tych wydarzeń przed głównym wejściem do budynku szkoły został umieszczony wizerunek Patrona oraz tablica pamiątkowa z napisem: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Kardynał Stefan Wyszyński. Tablica pamiątkowa ufundowana przez Radę Gminy Małkinia Górna III Kadencji z okazji nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Kiełczewie. Kiełczew 25.05.2001r.
Od 1999 roku w okresie wakacyjnym, dla dzieci z terenu gminy Małkinia Górna, parafii Prostyń oraz przebywających na tym terenie organizowany jest festyn „Dzień Radości Wakacyjnej”, w którym corocznie uczestniczy ok. 700 osób.
W roku 2005 szkoła pozyskała pracownię komputerową składającą się z 10 stanowisk uczniowskich połączonych w sieć, serwera laptopa oraz rzutnika. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w szkole prowadzonych było wiele projektów edukacyjnych m.in. „Mój pierwszy robot”, „Dziecięca akademia przyszłości”, „Indywidualizacja nauczania”, „Akademia małego człowieka”, „Radosna szkoła”. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom uczniowie mieli okazję zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy.
W roku 2015 mieszkańcy podjęli decyzję o budowie nowego placu zabaw.
Na przestrzeni lat uczniowie osiągali wiele sukcesów. Do najważniejszych należy zaliczyć laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych z historii i biologii oraz finalistów wojewódzkich zawodów sportowych (biegi przełajowe i tenis stołowy).
W latach 1998-2002 szkoła wydawała własny biuletyn informacyjny przeznaczony dla uczniów i rodziców, który od roku 2002 został zastąpiony aktualizowaną na bieżąco stroną internetową zawierającą wiele informacji o funkcjonowaniu szkoły. (www.spkielczew.mlkiniagorna.pl). 
W roku szkolny 2015/2016 naukę w szkole rozpoczęło 74 uczniów w klasach I-IV oraz 8 dzieci w oddziale przedszkolnym. Ich edukacją zajmuje się 9 nauczycieli.
Dyrektorzy szkoły w latach 1926-2016: Maria Paraskiewicz – Rochańska, Benedykt Bojar, Halina Chaberska, Antonina Strąk, Andrzej Koroś.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-17
Data publikacji:2018-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:784