Wytyczne dotyczące korzystania z boiska sportowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY KORZYSTANIA

z boiska na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

 

1. Boisko jest udostępniane w dni powszednie w godzinach 10.00 – 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły.

2. Z boiska mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane pod opieką nauczyciela (trenera) w celu realizacji zajęć (treningu) sportowego.

3. Do przeprowadzenia zajęć ( treningów) udostępnia się wyłącznie: boisko do mini piłki nożnej.

4. Zgłoszenia prowadzenia zajęć może dokonać nauczyciel ( trener) za pomocą poczty elektronicznej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie dotyczy określonego obiektu, sprzętu, liczby osób i godzin treningu.

5. Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego regulaminu.

6. Na obiekcie może przebywać jedna grupa treningowa, w ustalonych godzinach.. Dopuszczalna liczebność grupy: 12 osób + 1 nauczyciel (trener);

7. Uczestników zajęć obowiązują stroje i obuwie sportowe.

8. Korzystanie z toalety możliwe jest w ściśle wyznaczonym miejscu
9. Za uczestników zajęć odpowiada nauczyciel (trener). Wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym:

1) zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy zawodników i nauczyciela podczas treningu, należy jednak pamiętać o tym obowiązku podczas przemieszczania się przed i po zajęciach);

2) dezynfekcja rąk (przy wejściu i wyjściu z obiektu);
3) zachowanie dystansu społecznego (odległości 2 m pomiędzy ćwiczącymi);

4) posiadania własnych napojów, których opakowania należy po zajęciach zabrać ze sobą. 10. Za bezpieczeństwo ćwiczących i przydatność przyniesionego sprzętu odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia, który ma również obowiązek sprawdzić stan urządzeń przed rozpoczęciem ćwiczeń.

11. Po każdych zajęciach wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami będą dezynfekowane podczas obowiązkowej, co najmniej 15 minutowej przerwy. Używany podczas zajęć, przyniesiony osobisty sprzęt sportowy należy dezynfekować we własnym zakresie.

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń dyrekcji szkoły i jej pracowników.

13. ZABRANIA się wspinania po jakichkolwiek konstrukcjach (ogrodzeniu, bramkach, niszczenia urządzeń, zieleni, zaśmiecania terenu.

14. ZABRANIA się na terenie obiektu wprowadzania psów, jazdy na rowerze, palenia tytoniu spożywania alkoholu.

15. Za umyślne zniszczenia odpowiedzialność ponoszą osoby korzystające z obiektów.

16. Uczestnikom zajęć łamiącym niniejszy regulamin wstęp na teren boiska i obiekty zamknięte zostanie wzbroniony

Wytyczne obowiązują od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

                                                                               Dyrektor Szkoły
                                                                                 Andrzej Koroś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-29
Data publikacji:2020-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:699