Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 stycznia 2022

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w roku szkolnym 2022/2023, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnionych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wymaganych kryteriów, a także terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 1 lutego do 4 marca 2022 r. godz. 15:00

Od 2 maja 13 maja 2022 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Od 7 marca do 11 marca 2022 r.

Od 16 maja do 20 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 marca 2022 r.

24 maja 2022 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 15 marca do 1 kwietnia  2022 r. godz. 15:00

Od 30 maja   do 17 czerwca 2022 r. godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia  2022 r.

30 czerwca 2022 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna:

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 28 lutego  
 do 11 marca 2022 r. godz. 15:00.

Od 2 maja
 do 13 maja 2022 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Od 14 marca
 do 18  marca 2022 r.

Od 16 maja do 20 maja
 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 marca 2022 r.

24 maja 2022 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

0d 22 marca
 do  8 kwietnia 2022 r. godz. 15:00

Od 30 maja
 do 17  czerwca 2022 r. godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 kwietnia 2022 r.

23 czerwca 2022 r.

 

Zarządzenie nr 1/2022  Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia  14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-24
Data publikacji:2022-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:46